Máy chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 195.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 91.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 89.000.000₫

Máy pha cà phê Alex Duetto
Máy pha cà phê

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 79.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT: Đang cập nhật

- Giá bao gồm VAT: 13.500.000₫

Máy pha cà phê Gaggia TS 1
Máy pha cà phê

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 49.500.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 156.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 319.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 671.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 550.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 17.000.000₫

Máy pha cà phê Grimac G1
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 66.000.000₫

Máy pha cà phê 2 group Grimac G11
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 80.000.000₫

Máy pha cà phê Fiorenzato Venezia 2gr
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 105.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 135.000.000₫

Máy pha cà phê Fiorenzato Arena 2gr
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 165.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 17.600.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 17.600.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 17.600.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 17.600.000₫

Máy pha cà phê Fiorenzato G11 Tall
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 96.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 19.800.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 48.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 85.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 0₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 75.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 65.000.000₫

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 341.000.000₫

Máy pha cà phê Gaggia La Giusta 2 Group
Máy pha cà phê chuyên nghiệp

- GIÁ: 0₫

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 210.600.000₫

- GIÁ:

- VAT:

- Giá bao gồm VAT: 685.000.000₫

LAMVITA Mio II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

LAMVITA Mio I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 21.060.000₫

LAMVITA Daily I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

LAMVITA Daily II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.980.000₫

LAMVITA Daily III
Máy pha cà phê

- GIÁ: 25.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 27.000.000₫

LAMVITA Daily IV
Máy pha cà phê

- GIÁ: 32.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 34.560.000₫

LAMVITA Combi II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 21.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 22.680.000₫

LAMVITA Duo
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA Combi I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 22.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 23.760.000₫

LAMVITA LSD 2 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 54.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 58.320.000₫

LAMVITA SteamX
Máy pha cà phê

- GIÁ: 27.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 29.160.000₫

LAMVITA LSD 1 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA Steam
Máy pha cà phê

- GIÁ: 26.820.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 28.965.600₫

LAMVITA LCD 2 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 63.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 68.040.000₫

LAMVITA TS
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA SL
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.980.000₫

LAMVITA LCD 1 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 45.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 48.600.000₫

LAMVITA Go
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.440.000₫

Dịch vụ Cam kết Liên hệ