máy pha cà phê Espresso, Máy pha cà phê Việt Nam sản xuất, máy pha cà phê của Việt Nam, máy pha cà phê mang đi, máy pha cà phê to go

TP 200 Compact
Máy pha trà và cà phê

- GIÁ: 45.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 48.600.000₫

LAMVITA Mio II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

LAMVITA Mio I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 21.060.000₫

LAMVITA Daily I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

LAMVITA Daily II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.980.000₫

LAMVITA Daily III
Máy pha cà phê

- GIÁ: 25.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 27.000.000₫

LAMVITA Daily IV
Máy pha cà phê

- GIÁ: 32.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 34.560.000₫

LAMVITA Combi II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 21.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 22.680.000₫

LAMVITA Duo
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA Combi I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 22.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 23.760.000₫

LAMVITA LSD 2 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 54.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 58.320.000₫

LAMVITA SteamX
Máy pha cà phê

- GIÁ: 27.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 29.160.000₫

LAMVITA LSD 1 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA Steam
Máy pha cà phê

- GIÁ: 26.820.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 28.965.600₫

LAMVITA LCD 2 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 63.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 68.040.000₫

LAMVITA TS
Máy pha cà phê

- GIÁ: 36.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 38.880.000₫

LAMVITA SL
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.980.000₫

LAMVITA LCD 1 GR
Máy pha cà phê

- GIÁ: 45.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 48.600.000₫

LAMVITA Go
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.440.000₫

Dịch vụ Cam kết Liên hệ