Sản phẩm máy pha cà phê Espresso dành cho đại Lý, máy pha cà phê Espresso, Máy pha cà phê Việt Nam sản xuất, máy pha cà phê của Việt Nam, máy pha cà phê mang đi, máy pha cà phê to go

LAMVITA Daily I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

LAMVITA Daily II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 18.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 19.980.000₫

LAMVITA Daily III
Máy pha cà phê

- GIÁ: 25.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 27.000.000₫

LAMVITA Daily IV
Máy pha cà phê

- GIÁ: 32.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 34.560.000₫

Dịch vụ Cam kết Liên hệ