Sản phẩm nổi bật máy pha cà phê Espresso, máy pha cà phê Espresso, Máy pha cà phê Việt Nam sản xuất, máy pha cà phê của Việt Nam, máy pha cà phê mang đi, máy pha cà phê to go

TP 200 Compact
Máy pha trà và cà phê

- GIÁ: 45.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 48.600.000₫

LAMVITA Mio I
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.500.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 21.060.000₫

LAMVITA Mio II
Máy pha cà phê

- GIÁ: 19.000.000₫

- VAT: 8%

- Giá bao gồm VAT: 20.520.000₫

Dịch vụ Cam kết Liên hệ